Herroepingsrecht

 

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst

te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van het product. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Corina Rietveld Jewelry via een ondubbelzinnige verklaring (bv.

schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te

herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande formulier voor herroeping, maar

bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van

het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,

inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze

voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk

anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening

worden gebracht.

 

 

Download
Formulier voor ontbinding.pdf
Adobe Acrobat document 37.3 KB